Napište nám

Vaše jméno a příjmení
Vaše telefonní číslo
Zpráva

Chci více informací

Pro detailnější informace o spořících a investičních možnostech Vám zprostředkujeme konzultaci s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka

Protiprodukt

Chci zkonzultovat protiprodukt k hypotéce

Po vyplnění formuláře níže budete propojen s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka
Váš požadavek byl úspěšně zaevidován
Brzy budete kontaktován/a investičním specialistou.
Pokračovat na web
>

Podílový nemovitostní fond pro každého


22.04.2019

Téma správného vybalancování poměru mezi výnosy a riziky je aktuální za jakéhokoliv počasí panujícího v ekonomice. Za jeden z nejbezpečnějších přístavů, kde zakotvit své finanční prostředky, se dlouhodobě považují nemovitosti vhodné k dalšímu pronájmu. Pořízení a především správa takovéhoto majetku však vyžadují mnoho úsilí, času a následné péče, aby se v dlouhodobém horizontu opravdu vyplatil. Pro ty, kteří hledají výhody tohoto typu investičního aktiva a zároveň chtějí eliminovat co nejvíce negativ spojených s držbou investiční nemovitosti, je přímo určen CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND.

Kus retailového parku pro každého

Pořídit si byt na pronájem je otázkou jednotek milionů korun. U kanceláří či skladu je řeč o desítkách, v případě celých parků pak o stovkách milionů až miliardách. Avšak u nemovitostního fondu je možné si na výnosy plynoucí z komerčních nemovitostí sáhnout již za několik stovek korun.

Hlavními negativy přímé držby nemovitosti jsou nedostatečná znalost prostředí a z toho vyplývající hrozba chybného výběru, dále praktické umrtvení vlastního kapitálu z důvodu velmi nízké likvidity a složitého administrativního procesu spojeného s nákupem či prodejem, nutnost neustálé péče o nemovitost a nájemce a zajištění odpovídajících služeb a propagace.

Toto vše díky profesionální správě fondu z investora prakticky odpadá. Vhodné příležitosti k akvizici za něj vybírají odborníci pohybující se na trhu již roky s tím, že o své činnosti investory pravidelně informují v měsíčních reportech.

Minimální doba investice není stanovena, tudíž je možné vybrat vložené prostředky prakticky kdykoliv. Samozřejmě je nutné přihlédnout k uhrazeným vstupním poplatkům a lhůtě pro vypořádání požadavku k výběru. Zapomínat by se rovněž nemělo ani na tzv. daňový test, tedy období 3 let, po které by měl investiční horizont nejméně trvat, aby výnosy z prodeje podílového listu nepodléhaly zdanění.

Možná největším rozdílem je však absence povinnosti investora věnovat v případě zainvestování v podílovém fondu nemovitostem svůj volný čas. Veškerou správu a obhospodařování majetku za něj totiž vykonává fond. Ten si za to sice nechává zaplatit formou poplatku za správu, roční nákladovost však dosahuje výše pouze 1,26 %.

V počtu je síla

Zároveň s tím může fond díky své finanční síle, kdy měl ke konci ledna 2019 pod správou majetek v hodnotě 3,76 miliardy korun, skrze vhodnou diverzifikaci, a to ať již geografickou či z hlediska typu provozované činnosti v dané nemovitosti, eliminovat rizika z potenciálních tržních výkyvů a dosáhnout tak dlouhodobého, stabilního výnosu. Ten se u fondu pohybuje za poslední 3 roky ve výši 4 – 6 % s tím, že výsledná hodnota je již očištěna o nákladové poplatky. Zapomínat by se rovněž nemělo na kurzové riziko, které je u fondu díky zainvestování pouze v rámci České republiky eliminováno.

Použité grafy vycházejí z informací zveřejněných na Czech-fund.cz

Nemovitostní typ podílového fondu je ideálním způsobem, jak jednoduše participovat na hospodářském růstu ekonomiky projevujícím se ve vyšší hodnotě komerčních nemovitostí či z nich plynoucích nájmů bez nutnosti upisovat své volné finanční prostředky na desítky let. Zároveň je díky širokému okruhu nemovitostí a typů podnikání nájemců dosaženo maximální ochrany vkladu investorů. Je dostatečně likvidní na to, aby investor nebyl vyloženě uvázán na roky dopředu, zároveň poskytuje atraktivní výnosy, jež snadno překonají úročení termínovaných vkladů či spořících účtů.

Charakteristika fondu

  • Centrem investičního zájmu fondu jsou administrativní budovy, nákupní centra, obchodní domy a logistické areály
  • Aktuální hodnota nemovitostí ve fondu je 3 760 000 000 Kč, podlahová plocha činí 109 000 m2
  • Každý měsíc probíhá nová valuace majetku
  • Výnosy z nájmu a prodeje majetku jsou primárně reinvestovány zpět do fondu
  • Zhodnocení za rok 2018 činí 4,43 %, od spuštění fondu dosahuje kumulovaně 16,37 %
  • Aktuální nákladovost TER je 1,26 %, není účtován žádný výkonnostní poplatek
  • Fond je veden v korunách bez potřeby jakéhokoliv kurzového zajištění
  • Lze investovat jednorázově i pravidelně, a to již od 100 Kč měsíčně
  • Lhůta k odkupu prostředků z fondu je 45 dní

Zdroj: czech-fund.cz

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj!

Investiční kalkulátor

Chci si naspořit:
V časovém horizontu:
1 rok
40 let
Průměrné zhodnocení:
2 %
7 %
Potřebná měsíční
spořící částka:
0
Chci více informací