Napište nám

Vaše jméno a příjmení
Vaše telefonní číslo
Zpráva

Chci více informací

Pro detailnější informace o spořících a investičních možnostech Vám zprostředkujeme konzultaci s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka

Protiprodukt

Chci zkonzultovat protiprodukt k hypotéce

Po vyplnění formuláře níže budete propojen s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka
Váš požadavek byl úspěšně zaevidován
Brzy budete kontaktován/a investičním specialistou.
Pokračovat na web
>

Jak šel čas s fondem Jet 1


21.10.2018

Loňský účetní rok fondu Jet 1 končící 30. 6. 2018 byl uzavřen opět úspěchem. Po třech letech existence fondu došlo k prodeji jedné z akvírovaných společností, a to konkrétně dřevařské společnosti LESS & TIMBER a její dceřiné společnosti LESS & ENERGY. Od brněnské investiční společnosti Jet Investment ji 26. června odkoupila česká investiční skupina Prosperita. Prodejní cena se pohybovala zhruba ve výši 6,3 násobku počáteční investované částky, která byla dle účetních dat 150 mil. CZK. Jet Investment tak zcela jednoznačně označil transakci za mimořádně úspěšnou.

A jak to tedy vlastně celé začalo? V roce 2014 získala skupina Jet Investment závod společnosti LESS & TIMBER, s. r. o., vlastnící pily v Čáslavi, Bohdanči a Dlouhé Vsi u Sušice společně s provozem na výrobu lepeného hranolu v Klášterci nad Orlicí. Mimo jiné získala i její dceřinou společnost LESS & Energy, která v areálu čáslavské pily provozuje kogenerační jednotku (elektrárnu) na spalování dřevní biomasy. V průběhu roku 2015 dochází k postupným investicím a modernizaci čáslavského areálu. Součástí modernizace byl například nákup nového bagru, který díky většímu dosahu umožňuje obsloužit obě kaskády pásových pil z jednoho místa. I v Klášterci nad Orlicí probíhaly modernizace, a to ve formě instalace vysokofrekvenčního lisu pro finalizaci lepeného hranolu. Lis nejen, že zvyšuje kvalitu lepeného spoje a snižuje spotřebu lepidla, ale zároveň i zkracuje výrobní cyklus a vede k úspoře pracovních sil. Společnost následně změnila i své logo a spustila moderní webové stránky společně se sérií nových propagačních materiálů. Konec roku 2015 nakonec dopadl velmi pozitivně i pro společnost LESS & ENERGY, které Energetický regulační úřad přiznal podporu pro energii z obnovitelných zdrojů na následující roky. Zlomovou událostí se v následujícím roce stala především výstavba nové haly pro výrobu lepeného hranolu v Čáslavi, do které se přestěhoval závod z Klášterce nad Orlicí. Důvodem sestěhování obou provozů na jedno místo byly hlavně úspory a v neposlední řadě i fakt, že výroba lepeného hranolu přímo navazuje na pilařské produkty z pily v Čáslavi. Navíc i samotné výrobní prostory v Klášterci z 60. let byly příliš staré a jejich údržba by byla komplikovaná. Společnost i v následující letech překračovala plán a i nadále investovala do výroby lepeného hranolu v podobě čtyřstranně barevného scanneru. Tato investice vedla ke zvýšení detekce vad a zlepšení posuzování kvality dřeva při výrobě lepeného okenního hranolu. Po necelých třech a půl letech se společnosti díky modernizaci a centralizaci výroby podařilo nejenom navýšit kapacitu roční produkce hranolu z 15 na 20 tisíc m3, ale i dosáhnout nákladových a dalších synergií. Vzhledem k naplnění investičního záměru původního vlastníka pak tento stav směřoval jednoznačně k prodeji společnosti.

Lze tedy očekávat i u ostatních společností v portfoliu podobný vývoj? Skupina Jet Investment, jak sama uvedla na srpnové valné hromadě, zatím nepočítá a ani neplánuje v průběhu nadcházejícího roku prodej další společnosti z portfolia. Celkově však lze označit všechny podniky v portfoliu za prosperující. Dynamický růst však můžeme zřejmě očekávat u společností Fiberpreg CZ a FIBERPREG GmbH, které se zabývají vývojem a výrobou kompozitních materiálů. V rámci spolupráce s další společností ve skupině, firmou BENET AUTOMOTIVE se jim totiž podařilo vyvinout materiály plně vyhovující výrobě vizuálních automotive dílů.

Dosavadní úspěšnost fondu Jet 1 jen potvrzuje, že investice ve formě tzv. private equity (přímé nákupy společností, které nejsou veřejně obchodované) patří do portfolia každého investora, který cílí na vhodné rozložení rizik investic. Tento typ investice nepodléhá zejména v krátko a střednědobém horizontu tak velkému kolísání jako veřejné akciové trhy a může tak pozitivně ovlivnit poměr výnos/riziko portfolia.

Fond fondů Jet 2 navazuje na úspěchy Jet Investment, která vlastní aktuálně 13 průmyslových firem ve čtyřech evropských zemích. Upisovací období fondu bylo zahájeno v dubnu, stále je však ještě možnost do fondu investovat. Poslední možnost nákupu budou mít investoři na konci října tohoto roku.

 

Autor: Tereza Honzáková, Relationship Manager, Conseq Investment Management

Líbil se Vám článek? Podělte se o něj!

Srovnejte si investice a spoření ZDARMA!

  • Snadné a rychlé srovnání
  • Spoření s nadstandardním úrokem
  • Komplexní srovnání investičních nástrojů
Srovnat investice